Σχέδιο ΓέφυραςΣχέδιο Κεντρικού ΚαταστρώματοςΣχέδιο Χαμηλότερου Καταστρώματος


The updated health protocols that we 'll be apply are the following:

- Local health and safety guidelines on display in our base
- Social distancing measures in place
- Hand sanitizer available in our yacht
- Yacht disinfection before every charter
- Bed-Linen supplied in protective wrapping
- Protective health measures during check-in / check-out procedure
- Masks and gloves are applied to our yacht